مهدی ابراهیمی

مدرس نی. سه تار. آواز ایرانی
مهدی ابراهیمی

تخصص ها: مدرس نی. سه تار. آواز ایرانی

مدرسان

شهروز نوراللهی
مدرس خوشنویسی(نستعلیق. شکسته و تحریری)
الناز قندی
مدرس طراحی و نقاشی
عسل فلاح
مدرس طراحی و نقاشی
ریچارد عیسی پور
مدرس آواز کلاسیک ( صدا سازی. پاپ. کر..)
رزماری عیسی پور
مدرس آواز کلاسیک (صداسازی. اپرا . پاپ . کر..)