فلمینگ خوشقدمی

مدرس گیتار (کلاسیک . پاپ کلاسیک و ...)
فلمینگ خوشقدمی

تخصص ها: مدرس گیتار (کلاسیک . پاپ کلاسیک و ...)

مدرسان

شهروز نوراللهی
مدرس خوشنویسی(نستعلیق. شکسته و تحریری)
الناز قندی
مدرس طراحی و نقاشی
عسل فلاح
مدرس طراحی و نقاشی
ریچارد عیسی پور
مدرس آواز کلاسیک ( صدا سازی. پاپ. کر..)
رزماری عیسی پور
مدرس آواز کلاسیک (صداسازی. اپرا . پاپ . کر..)